Zamówienia publiczne - aktualne

Zamówienia publiczne - aktualne

Dostawa 1 (jednego) samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

OGŁOSZENIE O PRZETARGUWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na Dostawę 1 (jednego) samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie" [...]

metryczka