WYNIK EGZAMINU-IX EDYCJA ITD

WYNIK EGZAMINU REKRUTACYJNEGO
NA STANOWISKO
MŁODSZEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO 

 
W dniu 02 października br. Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 20 czerwca 2008r. ze zmianami, przeprowadziła egzamin ustny.

W egzaminie wzięło udział 4 z 5 zakwalifikowanych do egzaminu kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów z egzaminu pisemnego oraz których testy psychologiczne poddano sprawdzeniu przez firmę DGA Human Capital Management         Sp. z o. o. - na podstawie zawartej umowy nr 120/2008 z dnia 15 lipca 2008r.
 

Egzamin ustny składał się z dwóch części:
1)      praktycznej, obejmującej: sprawdzenie umiejętności z obsługi komputera – programów Word, Excel, w oparciu o materiały opracowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2)      rozmowy kwalifikacyjnej.

    W wyniku przeprowadzonego egzaminu ustnego, biorąc pod uwagę wyniki postępowania kwalifikacyjnego, Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru na stanowisko: młodszego inspektora transportu drogowego (w okresie sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku: referenta),
 
w Wydziale Inspekcji w Lubieszynie,
 
wymiar etatu: 1
  
kandydata o nr identyfikacyjnym: 1/ IX / 08-sz, zamieszkałego w Szczecinie, który uzyskal z egzaminu pismnego 46,33 pky., z egzaminu ustnego 30,45pkt., łacznie 76,78pkt. 

Lista rezerwowa: 
 
5/IX/08-sz, zamieszkały w Trzebiatowie, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 65,93pkt.  

Ze względu na dodatkowy wymóg dotyczący profilaktycznych badań lekarskich oraz badań psychologicznych, na wypadek gdyby, wybrany kandydat na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego tego wymogu nie spełnił, badaniu zostanie poddana osoba z listy rezerwowej.
 
Pozostali kandydaci biorący udział w egzaminie ustnym uzyskali następującą punktację: 
 
4/IX/08-sz, zamieszkały w Mierzynie, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 64,75pkt.,
3/IX/08-sz, zamieszkały w Szczecinie, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 53,25pkt.,

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (9 października 2008)
Opublikował: Urszula Rewers (9 października 2008, 10:22:42)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 11:14:16)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4319