OGŁOSZENIE


W postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO w Wydziale Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie (Biuletyn Służby Cywilnej Nr 12/2007 z dnia 15 czerwca 2007r.)
 
wpłynęło 2 (słownie: dwie) oferty.
 
W dniu 26 czerwca br. członkowie Komisji rekrutacyjnej powołanej  zarządzeniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, dokonała otwarcia 2 ofert na poszukiwane stanowisko.
        
W związku z przeprowadzoną preselekcją polegającą na analizie dokumentów złożonych przez kandydatów pod względem spełniania wymogów zamieszczonych w ogłoszeniu wybrano następujące ofertę*:
 
 
1.     Pana Krzysztofa Nowaka, zamieszkałego w Połczynie-Zdroju.
 
 
Jednocześnie informujemy, iż rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007r. o godz.12.00, o której poinformujemy zakwalifikowaną osobę telefonicznie.
 
 
 
 
 
*oferty spełniające wymagania formalne zawarte w w/w ogłoszeniu, które wpłynęły w terminie (tj. do 25 lipca 2007r.) do Działu Kadr Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (26 czerwca 2007)
Opublikował: Urszula Rewers (26 czerwca 2007, 09:54:16)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 11:05:03)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3772