Informacja


WYNIK EGZAMINU PISEMNEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 08 SIERPNIA 2007R.
           
W dniu 09 sierpnia br. Komisja rekrutacyjna dokonała sprawdzenia prac z egzaminu pisemnego, który odbył się dnia 08 sierpnia br., według kryteriów przyjętych odgórnie tj. w części dotyczącej analizy teczki i testu wiedzy ogólnej na podstawie siatki oceny sporządzonej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i dostarczonej w dniu egzaminu.
Natomiast sprawdzenie testów kompetencji zawodowych  - M5Q nastąpiło na podstawie klucza, przez firmę DGA Human Capital Management Sp. z o. o., na podstawie zawartej umowy nr 40/2007 z dnia 23 lipca 2007r.
 
W związku z powyższym kandydaci na inspektorów transportu drogowego uzyskali                    z egzaminu pisemnego następującą punktację, którą można pobrać z zamieszczonego poniżej pliku - TABELA.doc

TABELA (62kB) word
 
Maksymalną ilość punktów, jaką mógł uzyskać kandydat na inspektora z I i II etapu  egzaminu pisemnego wynosiła łącznie 72 punkty, według następującego podziału:
1)      Pierwszy etap egzaminu – za analizę teczki kandydat mógł uzyskać maksymalnie 32 punkty;
2)      Drugi etap – za prawidłowo wypełniony test wiedzy ogólnej kandydat mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów,   w tym 35 za test wiedzy ogólnej oraz 5 punktów za zadanie ze znajomości języka obcego.


Kandydaci, którzy otrzymali w jednym ze sprawdzianów 10 punktów i mniej zostali automatycznie zdyskwalifikowani z dalszej rekrutacji (ich testy kompetencji zawodowych nie były poddawane sprawdzeniu – od pozycji 15 do 21).


Natomiast o ostatecznym wyniku egzaminu pisemnego decydował wynik z testów kompetencji zawodowych  - M5Q – min. 40% dopasowania do przyjętego profilu.
 
Osoby, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów z I i II etapu egzaminu pisemnego oraz nie osiągnęły 40% dopasowania do pożądanego profilu pracownika (na stanowisku inspektora transportu drogowego), nie zostały dopuszczone do egzaminu ustnego.

Egzamin ustny odbędzie się dnia 28 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, mieszczącej się w Dolujach -  Przejście Graniczne Lubieszyn.


Natomiast o godzinie odbycia się egzaminu kandydaci (pozycja 1-7), zostaną poinformowani telefonicznie. Rozpoczęcie egzaminu planowane jest na godz. 08:00. 
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (23 sierpnia 2007)
Opublikował: Urszula Rewers (23 sierpnia 2007, 14:40:43)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 11:09:00)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4305