WYNIKI

WYNIK EGZAMINU USTNEGO
 
 
W dniu 28 sierpnia br. Komisja rekrutacyjna powołana decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 16 lipca 2007r. przeprowadziła egzamin ustny z 8 kandydatami, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów z egzaminu pisemnego oraz minimum 40 % dopasowania do przyjętego profilu psychologicznego.

Egzamin ustny składał się z dwóch części:
1)      praktycznej, obejmującej:
-         sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – programów Word, Excel, w oparciu o materiały dostarczone w dniu postępowania przez obserwatora z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
-         sprawdzenie umiejętności prowadzenia pojazdu;
2)      rozmowy kwalifikacyjnej.
 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu ustnego, biorąc pod uwagę wyniki postępowania kwalifikacyjnego, Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru na stanowisko: młodszego inspektora transportu drogowego (w okresie sześciomiesięcznego kursu specjalistycznego dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego, kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku: referenta), w Wydziale Inspekcji, wymiar etatu: 4

Wyniki zostały zamieszczone w poniższej tabeli:

tabela-egz.ustny (26kB) word

Pozostali, 4 kandydaci, biorący udział w egzaminie ustnym, uzyskali następującą punktację – lista rezerwowa:
 

1. Pan Jakub Górecki, zamieszkały w Szczecinie, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 66,91pkt. oraz 50% dopasowania do wymaganego profilu;
2. Pan Tomasz Siniecki, zamieszkały w Szczecinie, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 64,17pkt. oraz 89% dopasowania do wymaganego profilu;
3. Pan Adam Zalas, zamieszkały w Kołobrzegu, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 58,03pkt. oraz 55% dopasowania do wymaganego profilu;
4.Pan Marcin Lewandowski, zamieszkały w Szczecinie, uzyskał łącznie z egzaminu pisemnego oraz ustnego 53,15pkt. oraz 45% dopasowania do wymaganego profilu.

  
Jednocześnie, ze względu na dodatkowy wymóg dotyczący profilaktycznych badań lekarskich oraz badań psychologicznych, na wypadek gdyby, któryś z wybranych kandydatów na stanowisko młodszego inspektora transportu drogowego tego wymogu nie spełnił, badaniu zostanie poddana osoba z listy rezerwowej, w kolejności zamieszczonej powyżej.
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Rewers (31 sierpnia 2007)
Opublikował: Urszula Rewers (31 sierpnia 2007, 10:27:55)

Ostatnia zmiana: admin (5 kwietnia 2011, 11:07:32)
Zmieniono: zd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4056