Rok 2013


W 2013r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie wpłynęła jedna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmianami) na przeprowadzone postępowanie. Niniejsza skarga rozpatrzona została w terminie. Skargę uznano za bezzasadną.
 

Rok 2014

W 2014r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie wpłynęła jedna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmianami) na działanie inspektorów z WITD w Szczecinie, z powodu zbyt długiego czasu prowadzenia czynności kontrolnych. Niniejsza skarga rozpatrzona została w terminie.
Skargę uznano za bezzasadną.
 
 
Rok 2015

W 2015r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie wpłynęła jedna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn. zmianami) na inspektora z WITD w Szczecinie, prowadzącego czynności kontrolne. Niniejsza skarga rozpatrzona została w terminie.

Skargę uznano za bezzasadną.


Rok 2016

W 2016r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).
 
 

Rok 2017

W 2017r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1257).

 
Rok 2018

W 2018r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r., poz.2096 ze zm.).
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Monika Łaski (1 lipca 2014)
Opublikował: Zofia Byra (1 lipca 2014, 15:16:41)

Ostatnia zmiana: Zofia Byra (10 grudnia 2018, 14:39:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3774